Pagina 1 van 1

Potas (kaliumcarbonaat)

Geplaatst: 25 feb 2017, 17:04
door Mels Boom
Deze grondstof werd vroeger gewonnen uit de as van beuken- en eikenhout. De verbranding daarvan levert uiteindelijk in gewicht maar 0,0004% potas op. De naam is van die verbrandingsmethode afgeleid alsook de Franse en Engelse benaming van kalium. Tegenwoordig wordt potas gedolven, vooral in Canada.

Samenstelling
De algemene formule is K2CO3 of (met kristalwater) 2K2CO3.3H2O. Als grondstof is het vrij zuiver. Er kunnen kleine verontreinigingen in voorkomen. Molecuulmassa 138, hoog gloeiverlies door de vorming van koolzuurgas in de oven.

Klei
Potas wordt niet aan klei toegevoegd.

Glazuur
Deze grondstof kan gebruikt worden om kalium in te voeren. Het is vanwege zijn oplosbaarheid in water geen goede keuze. Daarvoor is liever een fritte of veldspaat te gebruiken. Potas heeft dezelfde werking bij toevoeging aan glazuren als de andere kaliumverbindingen. Het is een sterk vloeimiddel, het heeft een hoge uitzettingscoëfficiënt en het heeft als alkali een grote invloed op de kleurontwikkeling. Vooral voor dat laatste wordt potas wel over glazuren gestrooid. Dat kan heel aparte kleuren opleveren.
Potas wordt vooral toegepast als grondstof voor frittes.
Ook houtas kan als bron voor potas gebruikt worden bij het samenstellen van glazuren.

Kleur
Wit.

Uitzetting
Hoog.

Smeltpunt
896 ºC.

Veiligheid
De stof staat niet als gevaarlijk bekend. Hij is wel irriterend. Gebruik daarom toch een goed stofmasker en oogbescherming.

Prijs
Circa 9,00 €/kg.